Zespół

Dr Iga Magda – koordynator merytoryczny projektu, –– wieloletni pracownik administracji publicznej, zajmujący się analizami i prognozami. Obecnie wykładowca akademicki oraz pracownik Instytut Badań Strukturalnych. W projekcie odpowiada za pracę całego zespołu; opiniuje, weryfikuje i zatwierdza wszystkie powstające produkty.

Marta Kołczewiak – koordynator administracyjny projektu 

dr Łukasz Tanajewski - Ekonometryk  - w projekcie odpowiada za prace nad narzędziem w obszarze zdrowia

Piotr Bartkiewicz - Starszy ekonomista  - w projekcie odpowiada za prace nad narzędziem w obszarze środowiska (wraz z Partnerem ponadnarodowym)

Maciej Lis - Starszy ekonomista  - w projekcie odpowiada za prace nad narzędziem w obszarze infrastruktura

Kamil Wierus - Młodszy ekonomista  - w projekcie odpowiada za prace nad narzędziem w obszarze emerytury

© 2011 iSWORDlogalogalogaRealizacja: Migomedia

Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego