O projekcie

Celem projektu jest opracowanie i wykonanie narzędzi upraszczających ilościową ocenę skutków prowadzonej polityki (np. ocena poprawy jakości zdrowia społeczeństwa wskutek prowadzenia profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi). Narzędzia umożliwą również ocenę skutków inwestycji, np. oszczędność czasu użytkowników i zmniejszenie liczby wypadków wskutek przebudowy pewnej drogi.

Narzędzia skierowane są nie tylko do pracowników administracji różnych szczebli (centralnej i samorzadowej), lecz również do środowiska naukowego, ekspertów oraz wszystkich, którzy interesują się problematyką ilościowej oceny skutków projektów i inwestycji.

Projekt koncentruje się na narzędziach w czterech obszarach:

  • inwestycji infrastrukturalnych,
  • polityki emerytalnej,
  • polityki ochrony zdrowia,
  • ochrony środowiska.

Dzięki narzędziam iSWORD prowadzona polityka, będzie oparta o twarde dane i dowody. Wpłynie to na poprawę jakości stanowionego prawa i poprawę jakości prowadzonej polityki. Dzięki tym narzędziom osoby podejmujące decyzje na poziomie urzędów centralnych i samorządów w obszarze np. budowy nowych dróg, czy gospodarki odpadami będą mogły dokładnie oszacować długofalowe skutki planowanych inwestycji.

Oznacza to, przykładowo, że urzędnik w Dąbrowie Górniczej planując budowę nowej drogi będzie potrafił wyliczyć, ile będzie w przyszłości kosztować utrzymanie takiej drogi, jak wpłynie ona na zmniejszenie czasu dojazdu jej użytkowników, liczbę wypadków drogowych czy emisję szkodliwych spalin.

Osoba zainteresowana oszacowanie skutków danej polityki zdrowotnej (np. polityki wczesnego wykrywania raka piersi), będzie mogła obliczyć korzyści wynikające z przedłużenia życia osób u których wykryto nowotwór.

Przygotowane narzędzia mają charakter aplikacji w arkuszu kalkulacyjnym. Użytkownicy będą mieli swobodny dostęp do narzędzi, poprzez portal internetowy. Do każdego narzędzia powstał także podręcznik, wspierający użytkowników w zakresie korzystania z narzędzi i prezentujący przykłady ich zastosowania.

Projekt realizowany jest od roku 2010, a jego zakończenie przewidziane jest na październik 2013 roku. Prototypy wszystkich narzędzi powstaną do końca kwietnia 2011 r., a następnie przekazane zostaną do zaopiniowania przez Krajową Sieć Tematyczną. Po akceptacji narzędzia będą dostosowywane do potrzeb użytkowników i stopniowo wdrażane. Przeszkolimy także około 600 urzędników, przyszłych użytkowników tworzonych narzędzi.

© 2011 iSWORDlogalogalogaRealizacja: Migomedia

Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego