Opis narzędzia

Jednym z modułów powstających w ramach projektu iSWORD jest narzędzie służące do oceny rezultatów budowy i modernizacji infrastruktury drogowej. Narzędzie wspomaga wycenę długofalowych skutków inwestycji w infrastrukturę, z uwzględnieniem kosztów i korzyści całego społeczeństwa.

Moduł umożliwia finansową ocenę skutków inwestycji drogowych i mostowych, w podziale na następujące kategorie kosztów:

  • Czas użytkowników drogi
  • Utrzymanie bieżące i remonty
  • Emisje spalin
  • Koszty wypadków
  • Eksploatacja pojazdów

Moduł uwzględnia również finansowe nakłady na analizowaną inwestycję.

Wszystkie kategorie kosztów dyskontowane są do wartości bieżącej, przy czym użytkownik może sterować wysokością stopy dyskontowej.

Moduł ułatwia porównanie różnych wariantów inwestycji i pomaga zdecydować, który z dostępnych wariantów będzie najkorzystniejszy w dłuższej perspektywie.Umożliwia tez porównanie sytuacji, kiedy pozostawimy obecnie istniejącą drogę bez zmian, z sytuacją, kiedy dokonamy remontu, poszerzenia czy modernizacji drogi.

© 2011 iSWORDlogalogalogaRealizacja: Migomedia

Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego