Konferencja podsumowująca działania projektu - "Wyzwania polskiego systemu Oceny Skutków Regulacji - iSWORD" 30.10.2013

25.11.2013

30 października 2013 w hotelu Radisson Blu Centrum w Warszawie odbyła się konferencja „Wyzwania polskiego systemu Oceny Skutków Regulacji” Instytutu Badań Strukturalnych podsumowująca działania projektu „Innowacyjny System Wspierania Ocen Regulacji i Decyzji Inwestycyjnych – iSWORD” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

Prezentacje dotyczyły osiągniętych rezultatów projektu i zakresu jego wdrożenia, jak również opisu i praktycznego przedstawienia wypracowanych w projekcie narzędzi analitycznych służących do cząstkowych Analiz Kosztów i Korzyści, wchodzących w skład Oceny Skutków Regulacji.

Opracowane narzędzia analityczne osadzone zostały w czterech obszarach polityki publicznej: programach emerytalnych, polityce zdrowotnej, infrastrukturze drogowej, ochronie środowiska i bioróżnorodności.

Wspólnym mianownikiem referatów i krótkich warsztatów był nacisk na wykorzystanie innowacyjnych narzędzi analitycznych w praktyce przez pracowników administracji publicznej różnego szczebla. Celem konferencji było przystępne zaprezentowanie każdego z narzędzi iSWORD, z omówieniem zarówno samej budowy i zakresu możliwości narzędzia, jak i przeprowadzeniem uczestników konferencji krok po kroku przez najważniejsze funkcje narzędzi na przykładzie praktycznego zastosowania.

Iga Magda, wiceprezes IBS,  przedstawiła w pierwszej części konferencji specyfikę przebiegu projektu oraz osiągnięte wyniki ewaluacji końcowej projektu wraz z rezultatami.  Zwróciła uwagę na szerokie zastosowanie proponowanych narzędzi analitycznych w pracy administracji publicznej. W trakcie projektu z wykorzystania narzędzi w praktyce przeszkolone zostały m.in. następujące resorty: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Transportu, Ministerstwo Środowiska oraz wielu pracowników Urzędów Dzielnicowych, Urzędów Marszałkowskich poszczególnych województw.

Po części opisującej budowę i funkcje narzędzi iSWORD poprowadzony został panel dyskusyjny, w którym udział wzięli: Krzysztof Motyk, z-ca Dyrektora Departamentu Kontroli i Nadzoru Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przedstawiciel Instytucji Pośredniczacej dla projektu „Innowacyjny System Wspierania Ocen Regulacji i Decyzji Inwestycyjnych – iSWORD”; Dorota Poznańska, dyrektor Departamentu Analiz Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; Barbara Więckowska, z-ca Dyrektora  Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwo Zdrowia; Piotr Lewandowski, prezes Fundacji Naukowej Instytut Badań Strukturalnych. Panel dyskusyjny dotyczył nowoczesnego podejścia do opracowywania analiz i strategii dla Oceny Skutków Regulacji.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele poszczególnych resortów administracji szczebla centralnego, jak również znaczna część Beneficjentów projektu, przeszkolona bezpośrednio podczas szkoleń iSWORDa. Całość projektu oceniana była pozytywnie przez osoby przeszkolone, które widziały możliwość praktycznego wykorzystania narzędzi w swojej pracy.

Wróć

© 2011 iSWORDlogalogalogaRealizacja: Migomedia

Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego